[English below or go to https://www.lensdays.pl]

Po raz pierwszy w naszym regionie odbędzie się wydarzenie, na którym miłośnicy obiektywów filmowych będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie. ATM Lens Days to dwudniowe spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami i produktami, a także poznać najlepsze rozwiązania dla przyszłych projektów.

Wydarzenie odbędzie się w studiu ATM VIRTUAL wyposażonym w ekrany LED. Dostępne będą zarówno obiektywy vintage, jak i nowoczesne. Możliwe będzie przetestowanie ich specjalnie przygotowanej scenografii przygotowanej pod to wydarzenie, wraz z rekwizytami, oświetleniem oraz statystami.

Dodatkową atrakcją będzie wykorzystanie wirtualnego ekranu, na którym będzie można oglądać akcję na żywo. To doskonała okazja do obserwacji, jak obiektywy filmowe sprawdzają się w różnych warunkach oświetleniowych i kompozycyjnych. Uzupełniem powyższych będzie robot motion control Bolt Junior na którym w powtarzalny sposób będzie można porównać charakter obiektywów.

Podczas wydarzenia istnieje również możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez ekspertów od optyki filmowej.

ATM Lens Days skierowane jest do wszystkich entuzjastów filmu i fotografii, studentek i studentów szkół filmowych jak i aktywnych zawodowo autorek i autorów zdjęć filmowych. To niepowtarzalna okazja, aby zgłębić tajniki pracy z obiektywami i wybrać te, które najlepiej spełnią indywidualne potrzeby.

Termin wydarzenia: 26-27 stycznia 2024 r.

Miejsce: Hala B – ATM Studio – Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warszawa

Bilety dostępne na stronie:  http://tinyurl.com/lensdays

Strona: www.lensdays.pl

For the first time in the region, an event will take place that will allow enthusiasts of cinematic lenses to experience them in practice. ATM Lens Days is a two-day gathering during which participants will have the opportunity to familiarize themselves with the latest technologies and products, as well as discover the best solutions for future projects.

The event will take place at ATM STUDIO in the ATM VIRTUAL hall equipped with LED screens.Both vintage and modern lenses will be available. It will be possible to test them on a specially prepared set for this event, along with props, lighting, and extras.

The additional attraction will be the use of a virtual screen where you can watch the action live. This is an excellent opportunity to observe how film lenses perform under various lighting and compositional conditions. Complementing the above will be the Bolt Junior robot motion control, allowing for a repeatable comparison of lens characteristics.

ATM Lens Days is aimed at all those interested in film and photography. It is a unique opportunity to explore the intricacies of working with cinematic lenses and choose the ones that best suit individual needs.

Event date: January 26-27, 2024

Location: Hall B – ATM Studio – Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warsaw

Tickets available on the website: http://tinyurl.com/lensdays

Website: www.lensdays.pl