cMotion cPro

product image

Najnowszy i zarówno najbardziej zaawansowany produkt firmy cMotion.

Pozwala na sterowanie ostrości, ale również zoom i przysłony w jednym sterowniku.

Urządzenie komunikuje się ze specjalnym silnikiem cProRF, który jest kompatybilny z pozostałymi silnikami firmy cMotion.

Najnowsze oprogramowanie i licencje pozwalają na sterowanie kamerami takimi jak ARRI, RED i Sony.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ARRI Alexa Mini / Mini LF / AMIRA ARRI Alexa EV ARRI Alexa Plus RED DSMC-1 / DSMC-2
   SONY VENICE
(MPC-3610)
with SW V4.0 
regular camera mode
   SONY VENICE
(MPC-3610)
with SW V4.0
RCP Mode
SONY PMW F5/F55
Cable [K2.0015756] Cable CAM (7p) – EXT (6p) [K2.0015755] Cable CAM (7p) – EXT (16p) [C0XE-K07] Cable CAM (7p) – LCS (Fi 5p) [K2.0015758] Cable CAM (7p) – RED CTRL/D-Tap [C0XE-K08] Cable CAM (7p) – Sony Remote (Hi 8p) [C0XE-K08] Cable CAM (7p) – Sony Remote (Hi 8p) [C0XE-K08] Cable CAM (7p) – Sony Remote (Hi 8p)
Frame Rate x x x x x x x
Shutter Speed x x x x x
ISO x x x x x x
White Balance x x x x x x
ND Filter x x x x
Playback x x x (no clip list handling) x (no clip list handling) x (no clip list handling
Playback
(Next/Previous)
x x x x x
Playback
(FFW/JOG)
x x x x x
Camera User
Buttons
6
(WCU-4 User Buttons)
up to 6
(WCU-4 User Buttons) depending on camera SUP
up to 6
(WCU-4 User Buttons) depending on camera SUP
4 Camera User Buttons
(Touch buttons 1-4)

MATERIALY WIDEO