Tokina Vista Vision T1.5

product image

Obiektywy, które zostały stworzone od zera, do celów filmowych. Porównywane z obiektywami jak Signature Prime lub Panavision PanaSpeed (które były podstawą do wykonania ich przez inżynierów Panavision) kryją więcej niż FullFrame (46.7mm).

Zero oddychania, zero aberracji, czysta perfekcja.

Obiektywy wykorzystywane min. przy produkcji Kotów, Black widow, Fast 9, Dr Dolitlle oraz El Camino.

Set, który składa się z 6 obiektywów 18,25,35,50,85 i 135 o przysłonie T1.5 (!) pięknie renderuje obraz, posiada zunifikowane obudowy oraz nie zniekształca przestrzeni.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Focal length Aperture CloseFocus Front Diameter Weight
18mm T1.5 – 22 0.45m 114mm 2.68kg
25mm
T1.5 – 22
0.35m 114mm 2.19kg
35mm
T1.5 – 22
0.41m 114mm 2.03kg
50mm T1.5 – 22 0.48m 114mm 2.11kg
85mm
T1.5 – 22
0.95m 114mm 2.15kg
135mm
T1.5 – 22
1.40m 114mm 2.99kg

MATERIALY WIDEO